novel mode
novel model
novel model system
novel modulator
novel molecular markers
novel molecular mechanisms
novel molecular targets
novel molecules
novel monomer
novel morphologies
novel mouse gene

novel murine model
novel mutant
novel mutations
novel nanocomposite
novel nanomaterials
novel neuropeptides
novel nonsense mutation
novel nouns
novel objects
novel observations
novel oncogene
novel ones

novel opportunity
novel option
novel organocatalysts
novel paradigm
novel parameters
novel pathogenic mechanism
novel pathway
novel patterns
novel peptide
novel perspectives
novel pharmacological agents
novel pharmacological approaches

novel phenomena
novel phenotype
novel platform
novel point mutation
novel poly
novel polymer
novel polymorphism
novel polyurethanes
novel population
novel possibilities
novel precursor
novel predictions

novel presentation
novel probes
novel problem
novel procedure