années
annua L
annual
annual application
annual assessments
annual average
annual basis
annual bone loss
annual budgets
annual changes
annual cost
annual crops
annual cycle
annual data
annual decline
annual earnings
annual emission
annual fecundity
annual fish

annual fluctuations
annual follow-up
annual grasses
annual grassland
annual growth
annual growth rate
annual herb
annual household income
annual incidence
annual incidence rates
annual income
annual increase
annual increments
annual loss
annual mean
annual mean temperature
annual mortality
annual mortality rates
annual number
annual patterns

annual peak
annual percent change
annual percentage change
annual plant community
annual plants
annual population growth rates
annual precipitation
annual prevalence
annual probability
annual production
annual rainfall
annual rate
annual reports
annual reproductive success
annual return
annual review
annual rings
annual runoff
annual sales
annual scale

annual screening
annual sediment yield
annual species
annual surveys
annual survival
annual survival probability
annual survival rates
annual temperature
annual time scales
annual trend
annual value
annual variability
annual variation
annual visits
annual volume
annual waves
annuity market
annular calcification
annular channel
annular erythema

annular flow
annular lesions
annular plaques
annular space
annular velocity
annulus
annulus fibrosus cells
annulus motion
annum
annuum L.
annuus L.